Ωροσκόπιο

Σημασία Παρθένος

Σημασία Παρθένος

Ο Παρθένος, το έκτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, είναι ανεξάρτητος, ακριβής και μοναδικά διαφορετικός από όλα τα άλλα ζώδια.